Pageloader

Komůrkový filtr

//Komůrkový filtr

Category:

komůrkový filtr pro odvodňování a odfiltrování nitrocelulózy (NCl)

vstupní produkt – suspenze vody s NCl (2-4%), 30m3/h

výstupní produkt – sespenze NCl (15-20%)

buben o průměru 1400 mm s 16 oddělenými filtračními oddíly ponořený v řídké suspenzi

otáčky bubnu 40/hod

kontinuální provoz – během jedné otáčky bubnu dochází k usazování pevného NCl na stěnách bubnu (cca 5 cm vrstva) a zároveň k jeho seškrabávání

automatické vypínání vakua na právě seškrabávaném filtračním oddílu pomocí rozdělovací hlavy

Investor

Synthesia a.s., Pardubice