Pageloader

Přestavby a repase aparátů

/Přestavby a repase aparátů

repase a opravy aparátů

přestavby aparátů

vyložení zařízení korozivzdornými materiály (titan, nikl, niklové slitiny)

opravy a revize tlakových zařízení

opravy a přestavby míchacích zařízení

přestavby těsnění hřídelů míchadel na mechanické ucpávky

opravy a repase odstředivek

opravy případně náhrady bubnů odstředivek

Příklady realizací