Pageloader

Technologická zařízení

/Technologická zařízení
Autoklávy a reaktory

Autoklávy a reaktory – míchaná tlaková zařízení (talkové nádoby) pro chemický a farmaceutický průmysl, laboratoře a poloprovozy.

Vakuové sušárny

Sušicí skříň s policemi pro sušení chemických, farmaceutických či jiných produktů s možností vyhřívání a sušení pod vakuem.

Zahušťovací jednotky

Zahušťovací jednotky – odpařovací zařízení určená k zahuštění kapalin na potřebnou koncentraci.

Termostaty

Cirkulační topné jednotky pro teplonosný olej, vodu nebo jiné teplonosné kapaliny.

Hydrogenační autoklávy

Hydrogenační autoklávy – rozpouštění plynné fáze (vodíku) v kapalině při vysokém tlaku a teplotě.

Procesní filtry

Procesní filtr – filtr sušič – určený k separaci pevného podílu, sušení a následné vyhrnutí produktu do přepravní nádoby.

Filtrační nuče

Filtrační nuče – tlaková a beztlaková zařízení pro filtraci chemických a farmaceutických produktů.