Pageloader

O firmě

/O firmě

VSK Pardubice s.r.o.

Společnost VSK Pardubice byla založena na jaře roku 1992. Společnost zpočátku pracovala pouze jako konstrukční kancelář zaměřená na konstrukci a vývoj aparátů (zvláště tlakových nádob včetně pevnostních výpočtů), laboratorních, poloprovozních a provozních zařízení pro chemický a farmaceutický průmysl. Konstruktérská činnost se postupně rozšířila i na další oblasti – konstrukce dopravních zařízení pro sypké materiály (šnekové dopravníky, redlery), ocelové konstrukce, inženýrská činnost při výstavbě technologických linek, revize vyhrazených tlakových zařízení. Vzhledem k narůstající poptávce jsme naši činnost rozšířili i o zajištění výroby námi konstruovaných zařízení, takže v současné době jsme schopni zajistit práce od návrhu technického řešení zařízení přes konstrukci a zpracování výrobní dokumentace až po výrobu a plný servis v průběhu životnosti zařízení. V současnosti je naše firma je zvláště zaměřena na dodávky vysokotlakých hydrogenačních autoklávů, procesních filtrů (filtr-sušič), vakuových sušáren a zařízení z niklových slitin (Hastelloy).

Řešení na míru

Veškerá námi dodávaná zařízení jsou již ve fázi návrhu, projektu a konstrukce upravena a přizpůsobena konkrétním požadavkům našich zákazníků. Naší snahou je dodat řešení na míru s využitím veškerých zkušeností a dovedností našich konstruktérů a projektantů. Nepreferujeme katalogové výrobky.

Zkušenosti

Máme zkušenosti s dodávkami zařízení z nerezových ocelí, niklu a niklových litin (Hastelloy®), tantalu, plastů (PP, PE, PVDF, PTFE, povlaky PFA RubyRed®, Halar®). Spolupracujeme s předními výrobci mechanických ucpávek (Burgmann®, Chetra®, John Crane®) při aplikaci těchto zařízení na námi dodávané případně rekonstruované aparáty.

Nové sídlo

V září roku 2007 se společnost přestěhovala do nového sídla v obci Rybitví. Nově vybudované prostory (kancelářské a administrativní prostory + výrobní hala) jsou majetkem firmy.

Certifikace

V únoru 2004 byla naše společnost certifikována dle ISO 9001:2000.

Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00022902 a plní tak povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů.

Naši zákazníci