Pageloader

Frakční destilační aparatura PP400

//Frakční destilační aparatura PP400

Frakční destilační aparatura na klíč – projekt, konstrukce, výroba, montáž, oživení, servis

Varná nádoba 4000 L, míchadlo, duplikátor, spirála na ohřev a chlazení

Destilační kolona DN 400 mm, výška 5 m, náplň Sulzer typ CY

Destilační hlava s refluxním ventilem a dvěmi trubkovými kondenzátory

Vakuový systém – regulačný ventil, vymrazovačka (kondenzátor), zásobník vákua, vakuová pumpa, kondenzátor na výfuku a absorbér.

Termostat – dva výměníky tepla, jeden na chlazení směsí glykolu a druhý na ohřev vodní parou, cirkulační čerpadlo, expanzní nádoba, série řídících ventilů.

Stáčecí potrubí s čerpadly a sanitační potrubí s čerpadly

Technologická linka (Ex) + strojní linka.

Nosná konstrukce s instalačním/servisním kladkostrojem

Investor

Axxence Slovakia s.r.o., Plavnica, Slovensko