Pageloader

Aparatura KV

vysoušení soli z karlovarské vody

změkčovací proces, destilace ve filmové odparce, dosoušení v odstředivé sušárně

zpracovává 250L/hod minerální vody na vstupu

Investor

Vřídelní voda s.r.o., Karlovy Vary