Pageloader

Absorpční jednotka

//Absorpční jednotka

experimentální aparatura

materiál ve styku s produktem  AISI 316L/Ti

Protiproudá absorpční kolona DN50

 • 4 oddělené sekce
 • strukturovaná náplň s nízkým VETP
 • průhledné stěny
 • pracovní tlak -1 až 1,5 barG
 • pracovní teplota 20 až 130°C
 • měření teploty a tlaku plynné i kapalné fáze v každé sekci

Regenerační kolona DN50

 • 4 oddělené sekce
 • strukturovaná náplň s nízkým VETP
 • duplikované stěny
 • pracovní tlak -1 až 4 barG
 • pracovní teplota 20 až 130°C
 • měření teploty a tlaku plynné i kapalné fáze v každé sekci
 • rekuperační výměník tepla
 • výměník pro dochlazení roztoku před absorbérem
 • kondenzátor regenerační kolony
 • elektrický dohřívač nástřiku na regenerační kolonu
 • uskladňovací nádoba pracovní kapaliny
 • sborník kondenzátu regenerační kolony
 • čerpadlo kapalného produktu absorpční kolony
 • čerpadlo kapalného produktu regenerační kolony
 • čerpadlo pracovní kapaliny
 • dmychadlo vzduchu
 • modul přípravy modelového plynu MPP

Investor

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), fakulta strojní