Pageloader

Výroba dezinfekčních prostředků

//Výroba dezinfekčních prostředků

čerpání vstupních surovin, jejich mísení, výroba tekutých a gelových dezinfekčních prostředků, jejich následné plnění a balení do nádob různých objemů

mísič A01 o objemu 2m3, 4kW pohon, duplikační plášť

mísič A02 o objemu 2m3, 4kW pohon

mísič A03 o objemu 4m3, 7,5kW pohon, duplikační plášť

mísič A04 o objemu 4m3, 7,5kW pohon

mísič H01 o objemu 13m3, mícháno čerpadlem

zásobník H02 o objemu 340 L

zásobník demi vody H03 o objemu 3m3

termostatická jednotka (topení parou, chlazení solankou, teplonosné médium voda)

součásti výrobní linky od subdodavatelů: mísič premixů, stanice demineralizované vody, 3x plnicí linky, balicí stroj ad.

Investor

Farmak a.s., Olomouc