Pageloader

Výbuchové silo na prachy

//Výbuchové silo na prachy

Tags:

aparatura sloužící k simulaci výbuchu v prašném prostředí

válcová nádoba s kuželovým dnem v přepravním rámu

průměr nádoby 400 mm, výška válcové části 650 mm

rám uzpůsoben dvěma polohám – pracovní poloha svislá, přepravní poloha vodorovná

odklopné klenuté víko s přírubou pro průtržnou membránu

maximální dovolený tlak 12 barg, maximální dovolená teplota 100°C

  • rozprašovací díl s protisměrnými kužely – 2 ks s různými geometriemi kuželů
  • rozprašovací díl s polokulovou tryskou

rozviřovací kulový kohout s pneumatickým ovládáním

tlakový zásobník rozviřovacího vzduchu 15 L, 30 barg

2 ks iniciačních elektrod

Investor

TÚPO – Technický ústav požární ochrany, Praha